Bemutatkozás

Hetednapi Adventista Közösség

Gyülekezetünk a Hetednapi Adventista Egyház világszéles közösségének tagjaként Jézus Krisztus evangéliumának örömhírét hirdeti. A reformáció vitathatatlan és elévülhetetlen érdeme volt, hogy az egyház életében az evangéliumot, Isten élő Igéjét tette az első helyre. A reformátorok tanították, hogy a keresztény ember feladata a megismert Ige iránti engedelmesség. A hetednapi adventisták, akik a reformáció örököseinek vallják magukat, Isten Igéjét tekintik hitük alapjának és zsinórmértékének. Tovább...

Gyermeknap és Egészség Expo

Mindenkit szeretettel várunk május 26-án!

Blog Image         Blog Image

Ingyenes előadások vetítéssel beszélgetéssel Éden völgyében:

Előadások az egészségért!        Előadások a lélekért!

Páros héten szerda 18.00!                            Páratlan héten szerda 18:00!

Blog Image         Blog Image