Bemutatkozás

Hetednapi Adventista Közösség

Gyülekezetünk a Hetednapi Adventista Egyház világszéles közösségének tagjaként Jézus Krisztus evangéliumának örömhírét hirdeti. A reformáció vitathatatlan és elévülhetetlen érdeme volt, hogy az egyház életében az evangéliumot, Isten élő Igéjét tette az első helyre. A reformátorok tanították, hogy a keresztény ember feladata a megismert Ige iránti engedelmesség. A hetednapi adventisták, akik a reformáció örököseinek vallják magukat, Isten Igéjét tekintik hitük alapjának és zsinórmértékének. Tovább...

Ifjúsági nap Cserbik Jánossal!

Mindenkit szeretettel várunk 2019. febuár 9-én szombaton!

Blog Image

Minden kedves látogatónknak Istentől megáldott boldog, békés új esztendőt kívánunk!

“Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”

(Filippi levél 3:14-15)

Blog Image

Az új esztendőt kezdjük komoly elhatározással, hogy életpályánk jó irányba haladjon!